WARM CURRENT (Danryu) - MASUMURA Yasuzo (1957). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

WARM CURRENT (Danryu) - MASUMURA Yasuzo (1957). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

THE WIFE OF SEISHU HANAOKA (Hanaoka Seishu No Tsuma) - MASUMURA Yasuzo (1967). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

THE WIFE OF SEISHU HANAOKA (Hanaoka Seishu No Tsuma) - MASUMURA Yasuzo (1967). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

THE BLUE SKY MAIDEN (Aozora Musume) - MASUMURA Yasuzo (1957). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

THE BLUE SKY MAIDEN (Aozora Musume) - MASUMURA Yasuzo (1957). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

HOODLUM SOLDIER (Heitai Yakuza) - MASUMURA Yasuzo (1965). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

HOODLUM SOLDIER (Heitai Yakuza) - MASUMURA Yasuzo (1965). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

WINGS OF DEFEAT (Tokko) - MORIMOTO Risa (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

WINGS OF DEFEAT (Tokko) - MORIMOTO Risa (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

THE WOMEN THE WAR LEFT BEHIND (hana no yume: aru chugoku zanryu fujin) - Azuma Shizu (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

THE WOMEN THE WAR LEFT BEHIND (hana no yume: aru chugoku zanryu fujin) - Azuma Shizu (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

Old Pain / Oude Pijn (tooi hi no kanashimi) - Kees HIN, Peter SLORS (2000). International première during CAMERA JAPAN 2008.

Old Pain / Oude Pijn (tooi hi no kanashimi) - Kees HIN, Peter SLORS (2000). International première during CAMERA JAPAN 2008.

HIMEYURI - SHIBATA Shohei (2007). International première during CAMERA JAPAN 2008.

HIMEYURI - SHIBATA Shohei (2007). International première during CAMERA JAPAN 2008.

PATRASCHE, A DOG OF FLANDERS - MADE IN JAPAN (Flanders no Inu - Boku no Patolasshu) - Didier VOLCKAERT (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

PATRASCHE, A DOG OF FLANDERS - MADE IN JAPAN (Flanders no Inu - Boku no Patolasshu) - Didier VOLCKAERT (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

NEAR EQUAL: KUSAMA YAYOI - I ADORE MYSELF (Near Equal Kusama Yayoi - Watashi Daisuki) - MATSUMOTO Takako (2008). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

NEAR EQUAL: KUSAMA YAYOI - I ADORE MYSELF (Near Equal Kusama Yayoi - Watashi Daisuki) - MATSUMOTO Takako (2008). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

DINNER WITH MURAKAMI -  Yan Ting YUEN (2007). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

DINNER WITH MURAKAMI - Yan Ting YUEN (2007). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

SWORD OF THE STRANGER (Sutorenjia: Mukô hadan) - ANDO Masahiro (2007). European première during CAMERA JAPAN 2008.

SWORD OF THE STRANGER (Sutorenjia: Mukô hadan) - ANDO Masahiro (2007). European première during CAMERA JAPAN 2008.

GENIUS PARTY (Giniasu pati) - Various directors (2007). European première during CAMERA JAPAN 2008.

GENIUS PARTY (Giniasu pati) - Various directors (2007). European première during CAMERA JAPAN 2008.

DIGISTA - Various directors (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

DIGISTA - Various directors (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

AFRO SAMURAI (Afuro samurai) - OKAZAKI ‘Bob’ Takashi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

AFRO SAMURAI (Afuro samurai) - OKAZAKI ‘Bob’ Takashi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

2 repins   

YOUR FRIENDS (Kimi no tomodachi) - HIROKI Ryuichi (2008). Dutch Premiére during CAMERA JAPAN 2008.

YOUR FRIENDS (Kimi no tomodachi) - HIROKI Ryuichi (2008). Dutch Premiére during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

WHAT THE SNOW BRINGS (yuki ni negau koto) - NEGISHI Kichitaro (2005). Dutch premiére during CAMERA JAPAN 2008.

WHAT THE SNOW BRINGS (yuki ni negau koto) - NEGISHI Kichitaro (2005). Dutch premiére during CAMERA JAPAN 2008.

WATCH ME (Kansatsu eien ni kimi wo mitsumete) - YOKOI Takeshi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

WATCH ME (Kansatsu eien ni kimi wo mitsumete) - YOKOI Takeshi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

TOKYO GORE POLICE Tokyo Gore Police (Tokyo Zankoku Keisatu) - NISHIMURA Yoshihiro (2008). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

TOKYO GORE POLICE Tokyo Gore Police (Tokyo Zankoku Keisatu) - NISHIMURA Yoshihiro (2008). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

MOON SHADOW - YOSHINO Ryuhei (2007). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

MOON SHADOW - YOSHINO Ryuhei (2007). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

HIBI CHAN - Hibi-Papa (2008). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

HIBI CHAN - Hibi-Papa (2008). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

TIME ZERO - SHIMANAKA Yosuke. Shown during CAMERA JAPAN 2008.

TIME ZERO - SHIMANAKA Yosuke. Shown during CAMERA JAPAN 2008.

TALKING ABOUT AMY - MURAKAMI Yorico (2006). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

TALKING ABOUT AMY - MURAKAMI Yorico (2006). Shown during CAMERA JAPAN 2008.

NAKEDYOUTH - Kojiro Shishido. Shown during CAMERA JAPAN 2008.

NAKEDYOUTH - Kojiro Shishido. Shown during CAMERA JAPAN 2008.

2 repins   

NOW I... (Ima, Boku Wa) - CHIKUMA Yasutomo (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

NOW I... (Ima, Boku Wa) - CHIKUMA Yasutomo (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

THE STRANGE SAGA OF HIROSHI THE FREELOADING SEX MACHINE (Himo No Hiroshi / Sex Machine – Hiwai Na Kisetsu) - TAJIRI Yuji (2005). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

THE STRANGE SAGA OF HIROSHI THE FREELOADING SEX MACHINE (Himo No Hiroshi / Sex Machine – Hiwai Na Kisetsu) - TAJIRI Yuji (2005). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

HIKIKOMORI - Francesco JODICE (2004). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

HIKIKOMORI - Francesco JODICE (2004). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

FUNUKE SHOW SOME LOVE, YOU LOSERS! (Funuke domo, kanashimi no ai wo misero) - YOSHIDA Daihachi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

FUNUKE SHOW SOME LOVE, YOU LOSERS! (Funuke domo, kanashimi no ai wo misero) - YOSHIDA Daihachi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

THE FOREIGN DUCK, THE NATIVE DUCK AND GOD IN A COIN LOCKER (Ahiru to kamo to koinrokka) - NAKAMURA Yoshihiro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

THE FOREIGN DUCK, THE NATIVE DUCK AND GOD IN A COIN LOCKER (Ahiru to kamo to koinrokka) - NAKAMURA Yoshihiro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

FINE TOTALLY FINE (Zenzen daijobu) - FUJITA Yosuke (2008).Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

FINE TOTALLY FINE (Zenzen daijobu) - FUJITA Yosuke (2008).Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

DOG IN A SIDECAR (Saidokaa ni inu) - NEGISHI Kichitaro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

DOG IN A SIDECAR (Saidokaa ni inu) - NEGISHI Kichitaro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

CAFE ISOBE (Junkissa Isobe) - YOSHIDA Keisuke (2008) .European première during CAMERA JAPAN 2008.

CAFE ISOBE (Junkissa Isobe) - YOSHIDA Keisuke (2008) .European première during CAMERA JAPAN 2008.

AWAKING (Tamamoe!) - SAKAMOTO Junji (2006). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

AWAKING (Tamamoe!) - SAKAMOTO Junji (2006). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

A GENTLE BREEZE IN THE VILLAGE (Tennen kokekko) - YAMASHITA Nobuhiro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

A GENTLE BREEZE IN THE VILLAGE (Tennen kokekko) - YAMASHITA Nobuhiro (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

ADRIFT IN TOKYO (Tenten) - MIKI Satoshi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

ADRIFT IN TOKYO (Tenten) - MIKI Satoshi (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

1 repin   

A BAO A QU - KATO Naoki (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

A BAO A QU - KATO Naoki (2007). Dutch première during CAMERA JAPAN 2008.

Add a Pinterest Tab by Woobox